So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Order code

Email

Filler masterbatch

 • PE Filler
 • PP Filler
 • PF201-4Z

  Product name: FILLER MASTERBATCH
  Product grade: PF201-4ZRead more

 • PF 186

  Product name: FILLER MASTERBATCH
  Product grade: PF 186Read more

 • PF 106

  Product name: FILLER MASTERBATCH
  Product grade: PF 106Read more

 • PF 105

  Product name: FILLER MASTERBATCH
  Product grade: PF 105
   Read more

 • PF 104

  Product name: FILLER MASTERBATCH
  Product grade: PF 104Read more

 • PF 102

  Product name: FILLER MASTERBATCH
  Product grade: PF 102Read more

 • PF 102D

  Product name: FILLER MASTERBATCH
  Product grade: PF 102DRead more

 • PF 102A

  Product name: FILLER MASTERBATCH
  Product grade: PF 102ARead more

 • PF 101

  Product name: FILLER MASTERBATCH
  Product grade: PF 101Read more

 • Hạt Filler

  Hạt filler là hợp chất kết hợp giữa bột đá vôi, nhựa nền và các phụ gia khác. Chất độn hạt nhựa được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp nhựa nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất và cải thiện một vài tính chất của sản phẩm cuối. Một số ứng dụng phổ …Read more

Display from13 land22 on22 records - Page No.2 on2 page

ONLINE SUPPORT
 • SALES MANAGER
 • Mr. HUONG
 • Mobile: (+84) 97.989.6439
 • Email: huongpv@pmj.vn
 • DOMESTIC/OVERSEA SALESMAN
 • Mr. HOANG
 • Mobile: (+84) 98.195.8634
 • Email: hoangvm@pmj.vn
 • OVERSEA SALESMAN
 • Ms. LAUREN
 • Mobile: (+84) 944.284.466
 • Email: lauren@pmj.vn
 • OVERSEA SALESMAN
 • Mrs. EMILY
 • Mobile: (+84) 949.854.466
 • Email: emily261.pmj@gmail.com
 • OVERSEA SALESMAN
 • Ms. RACHEL
 • Mobile: (+84) 97.399.1559
 • Email: rachel.nguyen@pmj.vn
 • OVERSEA SALESMAN
 • Ms. Nina
 • Mobile: (+84) 91.219.0629
 • Email: ninatran@pmj.vn
 • OVERSEA SALESMAN
 • Ms. Louisa
 • Mobile: (+84) 96.491.5696
 • Email: louisa.pmj@gmail.com
 • OVERSEA SALESMAN
 • Ms. Yana
 • Mobile: (+84) 91.146.7066
 • Email: yana.pmj@gmail.com
 • OVERSEA SALESMAN
 • Ms. Sophie
 • Mobile: (+84) 91.141.7066
 • Email: sophie.pmjvn@gmail.com
Tìm kiếm sản phẩm
 • ≤75%
 • 75 - 80%
 • 80 - 82%
 • ≥83%
 • blown film
 • Spinning
 • Lined
 • Nonwoven
My Cart (0)
 • There are no items in your shopping cart